Spółka jest właścicielem nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,4700 ha, położonej w miejscowości Dobrzykowice, gmina Czernica, w odległości ok. 13 km od centrum Wrocławia.

Dla przedmiotowego terenu został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała gminy Czernica nr XXVI/251/2013, z dnia 24.05.2013 r.). Zgodnie z zapisami planu, teren nieruchomości będący własnością Spółki przeznaczony jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej.

Aktualnie opracowywana jest koncepcja zagospodarowania terenu dla 8 budynków mieszkalnych dwulokalowych, tj. 16 lokali w zabudowie szeregowej – każdy lokalopowierzchni ok 100m 2 każdy. Planowany termin rozpoczęcia budowy przedmiotowej inwestycji to III kwartał 2020 r.

Niniejsza miejscowość znana jest z urokliwych planów filmowych i zagrody Pawlaka i Kargula z filmu „Sami Swoi”. Bardzo dobra dostępność komunikacyjna nieruchomości – dojazd do Wrocławia odbywa się drogą wojewódzką nr 455.

  • Balkon
  • Internet
  • Piwnica
  • Telefon
  • TV kablowa

Dobrzykowice koło Wrocławia