W dniu 13 grudnia 2019 r., na mocy aktu notarialnego, Spółka nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Luboniu, stanowiącego działkę nr 5/36 o obszarze 4.274 m2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Tereny po WPPZ” – etap I zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Luboń nr XXII/134/2016 z dnia 21 lipca 2016 roku, działka numer 5/36 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 4 MW, jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Przedmiotowa działka znajduje się w granicy strefy lokalizacji dominanty architektonicznej.

Koncepcja zagospodarowania terenu, opracowana zgodnie z zapisami MPZP, zakłada lokalizację budynku 12 – kondygnacyjnego, o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej 4.391 m2 i 83 lokalach mieszkalnych!

Więcej informacji odnośnie postępów prac dotyczących uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia realizacji inwestycji już wkrótce! 

 

  • Balkon
  • Internet
  • Piwnica
  • Telefon
  • TV kablowa

LUBOŃ TOWER