W styczniu 2020 r. PHI Nieruchomości Sp. z o.o., na mocy aktu notarialnego, nabyła nieruchomości gruntową niezabudowaną, położoną w Poznaniu przy ulicy Gospodarskiej, którą stanowią działki nr: 1/120, 1/121, 1/122, 1/123, arkusz mapy 23, obręb Spławie (09), o łącznej powierzchni 1.9856 ha. Opisana nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Wszystkie Media w pełni dostępne. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Gościnnej” w Poznaniu, zatwierdzonego uchwałą nr VIII/91/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z 19 marca 2019 r., przedmiotowy teren jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Opracowana koncepcja zagospodarowania terenu zakłada, zgodnie z ustaleniami w obowiązującym MPZP, budowę domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i wolnostojącej – łącznie wybudowanych zostanie 50 lokali! 

Ta część Poznania w ostatnich kilku latach uległa intensywnej zabudowie, stając się typową dzielnicą willową. Doskonała lokalizacja pozwala mieszkańcom na szybki dojazd do autostrady A2, jak również do poznańskiej dzielnicy Rataje, jednego z głównych węzłów komunikacyjnych miasta. 

 

  • Balkon
  • Internet
  • Piwnica
  • Telefon
  • TV kablowa

Szczepankowo / Poznań – ul. Gościnna